Eget sparande till pensionen

När det gäller att spara till pensionen så är det viktigt att man tidigt börjar fundera på sitt eget sparande. Det finns främst två olika sätt att göra detta på, dels kan man välja att långsiktigt sätta in pengar på ett investeringssparkonto (ISK) eller så kan man välja att amortera på lån. Det är viktigt att känna till att sedan årskiftet 2015/2016 så har reglerna gällande avdragsrätt förändrats. Detta innebär att om man arbetar och ens arbetsgivare betalar in tjänstepension så kan man numera inte göra avdrag i skattedeklarationen. Avdragsrätten gäller alltså inte för individuella pensionssparanden eller privata pensionsförsäkringar.

Pensionssystemet är uppbyggt på tre delar: Allmän Pension, tjänstepension och privat sparande. Den allmänna- och tjänstedelen utgör ungefär i snitt 60-75 % av den lön som man tjänat vilket resulterar i pension. Denna siffra beror självfallet beror på hur länge man arbetat. Om man inte har rätt till tjänstepension eller om man har eget företag så gäller fortfarande avdraget i deklarationen för privat pensionssparande.

Det är viktigt att fundera på vart man placerar sin pengar samt vilka avgifter som gäller

När man väljer att placera sina pengar i en fond så är det viktigt att man förstår exakt hur mycket man faktiskt betalar i avgift. Det gäller att förstå innebörden av fondavgift, fasta avgifter med mera. Har man plecerat pengarna i ett avdragsgillt pensionssparande så skall pengarna finns kvar i IPS eller pensionsförsäkringen. Men även här så är det viktigt att ta reda på vilka avgifter som man betalar för att ha en pensionsförsäkring. Vanligtvis så finns det en årlig avgift samt en procentuell avgift som beräknas på den totala summan som man sparat in. Men för att flytta pensionsförsäkringen, till exemplevis en annan billigare bank, så finns det oftast en summa att betala. Ta reda på dessa kostnader innan några beslut.

Söker man ett långsiktigt alternativ för att bygga upp sin pension så kan globala aktiefonder som har en låg avgift vara ett bra alternativ. Detta alternativ bör kosta runt 0,40 procent årligen och mer än så bör man inte betala. Om man istället vill att pengarna som man sparar ska utökas så mycket som möjligt så bör man istället investera som privat pension i investeringssparkonton eller kapitalförsäkring. Detta leder dock till att man också tar en allt högre risk. Aktiefonder ger högre utkast, men till priset av en högre risk.

Tre sätt att pensionsspara på

Det finns tre sätt att pensionsspara på: Investeringssparkonto, Kapitalförsäkring eller Amortering.
När man väljer att satsa sina pengar på att spara i aktier eller fonder så kallas detta för investeringssparkonto (ISK). Man äger då det man själv investerat i. När det gäller Kapitalförsäkring så har man valt att satsa på aktier eller fonder som dock inte ägs av en själv, utan av det försäkringsbolag som man valt att satsa på. Amortering handlar om att betala tillbaka på ett bolån, vilket då leder att att man äger en större del (eller hela) ens eget boende. På så sätt gör man en avbetalning och betalar tillbaka till sin egen framtid.